Kiropraktik

Med den kiropraktiska behandlingen vill man med ett holistiskt synsätt och genom självläkning öka det kroppsliga välbefinnandet. Den omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande åtgärder för att minska funktionsstörningar och smärta.

I behandling inkluderas allt som med händerna manipulerar, masserar, stimulerar eller på något sätt påverkar ryggraden eller paraspinala områden. Kiropraktisk vård är multimodal och kan delas in i passiv och aktiv vård där den passiva vården består av töjningstekniker, massage, myofasciell teknik, ledmobilisering och ledjustering. Den aktiva vården består av ergonomisk rådgivning, terapeutiska hemövningsprogram, livsstilsförändringar och avslappning.

Ledjustering är vanligen den modalitet som utgör kärnan i den kiropraktiska behandlingen. Med en justering menas att man manuellt för leden förbi dess normala fysiologiska rörelsemönster utan att överskrida dess anatomiska gräns. Kiropraktorn använder sig då av hög hastighet, kort amplitud, specifik riktning och specifik kontaktpunkt. Metoden är mjuk och skonsam.

Kiropraktikens fokus ligger på dysfunktioner i ryggraden som påverkar det biomekaniska rörelsemönstret ut i kroppen och dess effekt på nervsystemet. För att kunna skapa en balanserad kropp krävs att nervernas utgående signaler från ryggmärgen ut till hjärna, muskler och organ fungerar optimalt. Nedsatt rörlighet mellan två kotor och dess facettleder kan negativt påverka och irritera nerverna som lämnar ryggraden, vilket kan behandlas av kiropraktorn.

Kiropraktisk behandling ersätter inte traditionell läkarvård eller veterinärvård, men det kan ge ytterligare hjälpmedel för diagnos och behandlingsalternativ för ryggradsproblem likväl som för biomekaniska muskulära sjukdomar. Kiropraktik används vid kroniska problem, akut smärta, förebyggande för att upprätthålla god hälsa, bevara funktion och rörlighet, öka prestationen hos idrottsutövare samt kompletterande behandling vid rehabilitering.

VANLIGA SYMTOm

 

  • Smärta i nacke eller rygg
  • Axelproblem
  • Ischias
  • Huvudvärk
  • Domningar
  • Höft- och knäproblem
  • Idrottsrelaterade skador
  • Arbetsrelaterade skador
  • Ont i nacke, rygg eller bäcken i samband med graviditet
Email

Välkommen att kontakta mig

Eija Melchiors Kiropraktik & Rehab

Kanalvägen 7, 1 tr
194 61 Upplands Väsby