Hästkiropraktik

KontaktBoka behandling

Hästkiropraktik

Hästar utsätts ibland för väldiga påfrestningar i sin kropp när den tränas och tävlas. Om kroppen då är i obalans så uppstår överbelastningar och i längden visar hästen olika symtom som inte är normala. Andra orsaker kan också vara att den gått omkull, fastnat, slitit sig, har en opassande sadel mm. Med kiropraktik kan hästens funktion förbättras, prestationen öka samt uppnå en långvarig god hälsa. Användningsområden för kiropraktik på hästar är detsamma som hos människor, se under fliken kiropraktik.

Besöket inleds med en noggrann genomgång med ryttaren av hästens problem, tidigare skador, ev. diagnos av veterinär, dess aktivitet och miljö. Därefter inspekterar kiropraktorn hästen i både rörelse och uppstallad för att hitta ev. asymmetri i exteriören eller ojämn gång. Sedan undersöker kiropraktorn musklerna för att leta efter spänningar och smärta samt testar alla ledernas rörlighet. En diagnos ställs och om vidare veterinärvård utesluts inleds en behandling.

Läs om hur behandlingen går till under fliken kiropraktik.

VANLIGA SYMTOm

 

 • biter tag i bettet, svårighet att ställa hästen
 • går ej undan för ena skänkeln, olikheter i rörelse i vä resp. hö varv
 • vill ej fatta galopp
 • vägrar vid hoppning
 • snedhet (exteriört, vid gång eller över hinder)
 • oren gång eller kort i stegen
 • trippar i nedförsbackar
 • svårighet att samla sig
 • vill ej lyfta en hov
 • huvudskygg, känslig vid borstning eller sadling
 • minskad muskelmassa
 • förändrat beteende

Förebyggande

Bättre livskvalite

högre prestation

Ryttaren

Som ryttare krävs att man har en stabil longitudinell axel för att få en effektiv stabilitet, symmetri, balans och bra rörlighet i ländrygg, bäcken och höft. Kiropraktorn kan hjälpa dig med detta via behandling och rätt träning. Snedhet hos ryttare påverkar hästen och tvärtom. Därför är det lika viktigt att behandla ryttaren som hästen.

Specialistutbildningen för att bli hästkiropraktor är endast öppen för legitimerade kiropraktorer och veterinärer, vilket skapar en hög professionell standard. Utbildningen hålls av International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC) i Tyskland eller England. Kursen innehåller omfattande teori och praktik inom kiropraktik och veterinärmedicin, för mer information gå in på www.i-a-v-c.com. Efter certifiering kan medlemskap till International Veterinary Chiropractic Association (IVCA) ansökas. Då krävs det att utbildningen är godkänd internationellt och att man uppfyller dom kontinuerliga fortbildningskraven.

Eija Melchior’s Kiropraktik & Rehab innehar certifiering samt IVCA-medlemskap.

VANLIGA RYTTARSYMTOM SOM KAN PÅVERKA HÄSTEN
 • svårighet att sitta på ena sittbenet
 • olika långa stigläder
 • ländryggsproblem
 • axelproblem
 • svårt att fatta galopp
Email

Välkommen att kontakta mig

Eija Melchiors Kiropraktik & Rehab

Kanalvägen 7, 1 tr
194 61 Upplands Väsby